Vrienden van Meander

Al sinds haar oprichting in 2012 draagt de stichting Vrienden van Meander bij aan het verhogen van welzijn en comfort voor alle mensen die in het ziekenhuis verblijven door het verwerven van donaties. Vanuit deze doelstelling onderhouden de Vrienden van Meander relaties met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

“Dankzij de Vrienden is het comfort voor opgenomen patiënten vergroot. Op veel muren in de kliniek hangen nu mooie natuurfoto’s, die voor ontspanning en een fijne sfeer zorgen. Op de IC-kamers zijn supportkussens gekomen. Die helpen bij pijn en spierspanning. Alle donateurs zeggen wij hartelijk dank!”

Mark Röell, voorzitter Vrienden van Meander

Projecten en aanvragen

2020 had het jaar moeten zijn van de implementatie van de nieuwe strategie en procedures rondom de projectaanvragen. Door corona is er één projectenronde geweest in plaats van twee en zijn de projectaanvragen pas halverwege het jaar behandeld. Er zijn 26 nieuwe projectaanvragen binnengekomen en acht in behandeling genomen.

In 2020 zijn negen projecten gerealiseerd en zijn er voor de nog openstaande projecten bijdragen van particuliere donateurs, bedrijven, fondsen en stichtingen geworven om de projecten zo snel mogelijk van start te kunnen laten gaan.

Relaxruimtes personeel

Tijdens de eerste golf van coronabesmetting in het voorjaar zijn er vele particuliere donaties binnengekomen voor het inrichten van relaxruimtes voor het personeel op de cohortafdelingen, Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Een onvoorzien project, maar door de Vrienden van Meander omarmd om extra voor te gaan werven.

Publieksacties

Vanwege corona zijn fondsenwervende evenementen niet doorgegaan, zoals de Harry Hamstra Cup in Nijkerk, de Marathon Amersfoort, het concert van MTH Accountants & Adviseurs en de Swim to Fight Cancer Amersfoort. Wel zijn er diverse supermarkten geweest die de Vrienden van Meander als goed doel voor hun statiegeldactie hebben gekozen.

Kwetsbare ouderen, ziekenhuis van morgen, oncologie en prettig verblijf

Het afgelopen jaar zijn in de gehele kliniek natuurbeelden uit de regio aangebracht. Met foto’s aan de muur krijgt een ruimte sfeer en verandert een klinische ziekenhuisomgeving in een aangeklede ruimte. Er is heel bewust voor deze beelden gekozen, omdat uit onderzoek is gebleken dat natuurfoto’s een positief effect hebben op patiënten. Ook zijn er supportkussens aangeschaft voor de Intensive Care. Continue spierspanning en pijn die daarmee gepaard gaat worden door deze kussens voorkomen en het ligcomfort wordt vergroot. Patiënten hoeven zo ook minder vaak verlegd te worden.

Verbinding met de regio

Om de relaties te verstevigen, ontvangen donateurs en partners regelmatig nieuwsbrieven en worden berichten op social media gezet. Inmiddels hebben de Vrienden van Meander een aanzienlijke achterban opgebouwd via Facebook, Instagram en Linkedin. In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website. Deze wordt in 2021 geïntroduceerd. In 2020 zijn er geen (relatie)evenementen georganiseerd vanwege corona. Eind 2020 is de traditionele oliebollenactie gehouden in aangepaste vorm. Er is een drive thru gemaakt op het parkeerterrein aan de achterzijde van Meander. De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor de inrichting en aankleding van het nieuwe borstkankercentrum.

Wie zijn de Vrienden?

Ziekenhuizen moeten steeds meer doen voor steeds minder geld. Allerlei extra voorzieningen kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden, zoals een kindvriendelijke en comfortabele omgeving. Daarom zet de onafhankelijke Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zich hiervoor in. Bekijk de projecten waar wij ons voor inspannen.

Er zijn goede en constructieve contacten tussen de Stichting Vrienden van Meander en het ziekenhuis. Dit komt ook steeds meer tot uiting in de procedure van aanvragen. Hierin wordt gebruik gemaakt van de expertise van velen in huis. De Raad van Bestuur van Meander benoemt de bestuursleden van de Stichting. In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur van de Vrienden van Meander.

Samenstelling bestuur per 31 december 2020

M.A. (Mark) Röell (voorzitter)
M.H. (Marten) Otten (secretaris)
H. (Erik) Duijst (penningmeester)
A.C. (Aart) Veldhuizen
H. (Harry) Helwegen
C.I. (Caroline) Eekhart
M. (Merel) Poppeliers

Stichting Vrienden van Meander is een goed doel en door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Speciale Oliebollen Drive thru

Het was nog even spannend of de jaarlijkse actie van de Vrienden van Meander door kon gaan. Maar het lukte. Niet vanuit de hal van het ziekenhuis, maar vanaf de Drive Thru op de parkeerplaats. Geheel coronaproof hebben Mark Röell, voorzitter Stichting Vrienden van Meander en burgemeester van Baarn, en Frank de Reij, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum, de eerste oliebollen aan de passerende auto’s uitgeleverd. Met de verkoop van de oliebollen hebben de Vrienden van Meander geld ingezameld voor de aankleding en inrichting van het nieuwe borstkankercentrum.