In de zomer loopt het aantal besmettingen terug, maar vanaf september dient de tweede coronagolf zich aan. Onze inzet is dat we bij de tweede golf de reguliere zorg in Meander zo min mogelijk willen afschalen. In de zomermaanden hebben de IC en de kliniek gewerkt aan een plan voor efficiënte opvang van coronapatiënten.

Oscar Groot:

De IC is inmiddels uitgebreid naar 14 standaard ingerichte bedden en kan, als de nood hoog is, opschalen naar 20 bedden. De benodigde IC-apparatuur is aangeschaft, er zijn ruime voorraden beschermingsmiddelen en geneesmiddelen aangelegd en er wordt gewerkt aan opleiding en bijscholing van ons personeel. Verder zijn we klaar om weer een cohortafdeling in te richten zodra het aantal corona patiënten toeneemt.”

Astrid:

“Een goede landelijke en regionale spreiding van patiënten moet ervoor zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken en hun reguliere zorg weer fors moeten afschalen. Ook binnen onze veiligheidsregio maken we afspraken met UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St. Antonius over de aantallen patiënten die we aankunnen. De personele bezetting is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Hoe combineren we de zorg voor corona-patiënten en de reguliere zorg, zonder dat ons personeel overbelast raakt of dat de kwaliteit en veiligheid in gevaar komen? Gelukkig is het ons gelukt om extra personeel aan te trekken en worden collega’s bijgeschoold voor ondersteuning op de IC. Ondanks deze oplossingen zal het ook nu weer gepuzzel worden om overal de bezetting op orde te houden.”