Medio oktober komt het crisisteam voor het eerst weer bij elkaar.