De afgelopen weken zijn we er goed in geslaagd om onze reguliere klinische zorg op peil te houden en tegelijkertijd zorg te dragen voor coronapatiënten en spoedzorg. Echter deze week staan onze klinische afdelingen en ons personeel onder erg grote druk. Deze situatie noodzaakt ons tot het bijstellen van onze klinische patiëntenstromen. Planbare zorg wordt uitgesteld.