Vanwege de afname van het aantal Corona patiënten in huis en de toename van de niet-uitstelbare zorg, kunnen twee cohortafdelingen worden gesloten. De vrijgekomen verpleegafdeling wordt kort daarna weer in gebruik genomen voor de opnames van chirurgische patiënten. Het opschaalplan van de kliniek wordt verder uitgewerkt in samenhang met de fasering van het uitbreiden van de OK-capaciteit. We anticiperen waar we kunnen en schakelen snel en flexibel om waar nodig.