Medisch specialistische zorg – Fit for the future

In Meander Medisch Centrum willen we iedere patiënt passende zorg bieden. Dat is zorg die aansluit bij ieders specifieke zorgvraag, behoeftes en mogelijkheden. Vanuit de meerjarenstrategie ‘Fit for the Future’ (2020-2025) hebben we in 2019 gekozen voor een aantal medische speerpunten waarmee we van betekenis kunnen zijn, met de patiënt als partner.

Oncologie

Oncologie is en blijft een belangrijk strategisch thema. Patiënten kunnen voor analyse en behandeling van nagenoeg iedere vorm van kanker in Meander terecht. Voor de vijf meest voorkomende oncologiesoorten alle behandelmogelijkheden binnen Meander houden. Dit betreft darm-, borst-, prostaat-, long- en huidkanker en de hemato-oncologie.
In oktober 2021 is het Meander Centrum voor oncologische zorg geopend. In het gespecialiseerde centrum kan Meander Medisch Centrum nog betere zorg geven aan patiënten met kanker. Borstkankerpatiënten kunnen in het nieuwe centrum terecht voor hun hele zorgtraject, van diagnose tot en met poliklinische behandeling en nazorg. Ook een groot deel van de poliklinische zorg is gecentreerd in het Meander Centrum voor oncologische zorg.

Judith Herder, longarts en voorzitter Oncologiecommissie
“Het Meander Centrum voor oncologische zorg is een micro-netwerk van medische, verpleegkundige en ondersteunende professionals rondom de patiënt. Een team, van poli-assistent tot en met medisch specialist, dat samenwerkt en klaarstaat voor de patiënt met allemaal hetzelfde doel voor ogen: de beste zorg geven aan mensen met kanker, volgens de laatste medische inzichten, gebruik makend van de kennis en expertise in het netwerk van ziekenhuizen.”

Ondersteuningsconsulenten
Meander wil mensen met kanker niet alleen de beste medische zorg bieden, maar ook goed begeleiden naar ondersteunende zorg in het ziekenhuis, thuis of elders. Meander heeft daarom, met behulp van de Vrienden van Meander, in 2021 twee ondersteuningsconsulenten aangesteld. Ondersteunende zorg betreft alle niet-medische zorg waarbij behandelingen gericht zijn op het verlichten van klachten en symptomen en op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

Oncomid
Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency.

Spoedzorg

Vanwege corona zijn fondsenwervende evenementen niet doorgegaan, zoals de Harry Hamstra Cup in Nijkerk, de Marathon Amersfoort, het concert van MTH Accountants & Adviseurs en de Swim to Fight Cancer Amersfoort. Wel zijn er diverse supermarkten geweest die de Vrienden van Meander als goed doel voor hun statiegeldactie hebben gekozen.

Focuskliniekzorg

Het afgelopen jaar zijn in de gehele kliniek natuurbeelden uit de regio aangebracht. Met foto’s aan de muur krijgt een ruimte sfeer en verandert een klinische ziekenhuisomgeving in een aangeklede ruimte. Er is heel bewust voor deze beelden gekozen, omdat uit onderzoek is gebleken dat natuurfoto’s een positief effect hebben op patiënten. Ook zijn er supportkussens aangeschaft voor de Intensive Care. Continue spierspanning en pijn die daarmee gepaard gaat worden door deze kussens voorkomen en het ligcomfort wordt vergroot. Patiënten hoeven zo ook minder vaak verlegd te worden.

Kwetsbare ouderen

Om de relaties te verstevigen, ontvangen donateurs en partners regelmatig nieuwsbrieven en worden berichten op social media gezet. Inmiddels hebben de Vrienden van Meander een aanzienlijke achterban opgebouwd via Facebook, Instagram en Linkedin. In 2020 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website. Deze wordt in 2021 geïntroduceerd. In 2020 zijn er geen (relatie)evenementen georganiseerd vanwege corona. Eind 2020 is de traditionele oliebollenactie gehouden in aangepaste vorm. Er is een drive thru gemaakt op het parkeerterrein aan de achterzijde van Meander. De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor de inrichting en aankleding van het nieuwe borstkankercentrum.

Chronische patiënten

Ziekenhuizen moeten steeds meer doen voor steeds minder geld. Allerlei extra voorzieningen kunnen niet uit het zorgbudget betaald worden, zoals een kindvriendelijke en comfortabele omgeving. Daarom zet de onafhankelijke Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum zich hiervoor in. Bekijk de projecten waar wij ons voor inspannen.

Er zijn goede en constructieve contacten tussen de Stichting Vrienden van Meander en het ziekenhuis. Dit komt ook steeds meer tot uiting in de procedure van aanvragen. Hierin wordt gebruik gemaakt van de expertise van velen in huis. De Raad van Bestuur van Meander benoemt de bestuursleden van de Stichting. In 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het bestuur van de Vrienden van Meander.

UITGELICHT

Meander Centrum voor oncologische zorg geopend

In oktober 2021 is het Meander Centrum voor oncologische zorg officieel geopend. In het gespecialiseerde centrum kan Meander Medisch Centrum nog betere zorg geven aan patiënten met kanker.