Meander Medisch Centrum in 2020

Ruim een jaar geleden werden we in Nederland geconfronteerd met besmettingen door het coronavirus. De impact van deze pandemie op de samenleving en ons ziekenhuis is vele malen groter gebleken dan we ons aan het begin van de uitbraak konden voorstellen. Tot op de dag van vandaag vervullen de Nederlandse ziekenhuizen een cruciale rol bij de opvang en behandeling van besmette mensen. Meander Medisch Centrum is alle medewerkers dankbaar die in het ziekenhuis en vanuit huis hieraan een bijdrage hebben geleverd. Datzelfde geldt voor de samenwerking met onze ketenpartners waaronder de huisartsen, ambulancedienst,  ziekenhuizen en VVT-instellingen.